Pravila korišćenja

Pravila korišćenja

Dobro došli na portal Una.world („Portal“). Korišćenjem Portala automatski prihvatate važeća pravila korišćenja („Pravila korišćenja“). Smatra se da je svako lice koje pristupi Portalu u potpunosti upoznato sa Pravilima korišćenja, da ista razume i da ih prihvata u celosti, te da sadržaj i usluge Portala koristi isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost u skladu sa Pravilima korišćenja i pozitivnim propisima.

Autorska i srodna prava

Svi sadržaji objavljeni na Portalu mogu se koristiti isključivo za ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Portala – umnožavanje, kopiranje, emitovanje, činjenje dostupnim na bilo koji drugi način, putem bilo kog medija, reprodukcija i/ili distribucija sadržaja i/ili korišćenje na bilo koji drugi način u komercijalne svrhe bez izričite pisane dozvole Portala, ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati šteta Portalu ili bilo kom trećem licu u skladu sa pozitivnim propisima smatra se kršenjem autorskih i srodnih prava, odnosno predstavlja povredu tih prava shodno pozitivnim propisima, u kom slučaju je Portal ovlašćen da ostvari zaštitu svojih prava pred nadležnim organima i zahteva odgovarajuću naknadu štete. Isto se primjenjuje na sadržaje koje su na Portale postavili ili na kojima imaju pravo partneri i oglašivači ili drugi korisnici Portala.

Postavljanjem bilo kakvih materijala, uključujući posebno bez ograničenja tekstove, fotografije, video klipove, muzička i bilo koja druga autorska dela na Portalu („Materijal“), posetilac daje Portalu ograničeno pravo korištenja, prerade, javnog izvođenja, objave, reprodukcije i distribucije Materijala. Portal ovime ne stiče pravo da prodaje ili distribuira Materijal izvan Portala. Dozvola koju dajete je ograničena i oslobođena bilo kakve naknade. Ovde opisano pravo će prestati u trenutku kada uklonite Materijal sa Portala. Posetilac postavljanjem Materijala potvrđuje i garantuje da je titular autorskih i srodnih prava na Materijalu, da ovlašćenje da isti postavi na Portal, da postavljanje Materijala na Portal ne predstavlja povredu autorskih i srodnih prava, kao ni bilo kojih drugih prava trećih lica, te da će nadoknaditi Portalu bilo kakvu štetu koji bi mogla nastati usled postavljanja Materijala na Portal.

Portal zadržava pravo da po sopstvenom izboru u svakom momentu izvrši izmene ili ukloni bilo koji sadržaj ili uslugu na Portalu bez prethodne najave.

Linkovi na druge veb stranice, oglašivači, ostavljanje komentara od strane posetilaca

Sve sadržaje i usluge Portala koristite na vlastitu odgovornost i Portal se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Portal nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati usled nefunkcionisanja Portala, performansi Portala, kao ni za bilo kakvo oštećenje računara, mobilnog uređaja ili druge opreme ili tehnologije bilo kojeg posetioca Portala u vezi sa korišćenjem Portala, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu od bilo kakvog kršenja bezbednosti, privatnosti ili računarskog virusa, greške, prevare, prekida u radu, kvara na uređaju ili mreži ili bilo koje druge smetnje uključujući, ali se ne ograničavajući na gubitak podataka, kvarove ili neispravnost uređaja.

Portal se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja i linkova na spoljne stranice, kao i veza do drugih veb stranica koje kreiraju treća lica (linkova) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označiti. Portal nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim veb stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na veb stranicama koje kreiraju treća lica.

Isto tako, Portal nije odgovoran za sadržaj oglašivača na Portalu kao ni za bilo kakvu štetu nastalu usled oglašavanja bilo kog lica na Portalu.

Objavljeni komentari posetilaca Portala predstavljaju lično mišljenje autora komentara i ne predstavljaju stav Portala.

Posetioci preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja nastane kao posledica njihovih aktivnosti na Portalu.

Na Portalu posetiocima nije dozvoljeno:

  • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog lica;
  • objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja (i) koji je u suprotnosti sa pozitivnim propisima, (ii) za koji posetilac zna ili pretpostavlja da je neistinit ili kojim se povređuju prava drugih lica, odnosno na bilo koji način može prouzrokovati šteta bilo kom licu, uključujući sadržaj koji je zaštićen autorskim odnosno drugim srodnim pravom, (iii) koji sadrži viruse ili slične štetne fajlove ili programe napravljene u svrhu uništavanja, oštećenja ili ograničavanja rada bilo kog softvera i/ili hardvera i/ili opreme;
  • prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca Portala.

Zadržavamo pravo da uklonimo sadržaj koji smatramo neprimerenim ili koji nije u skladu sa Pravilima korišćenja i pozitivnim propisima.

Zaštita privatnosti i cookies

Portal poštuje privatnost svojih posetilaca. Podaci o posetiocima neće biti dostupni drugim licima osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana pozitivnim propisima. Za više informacija u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka molim Vas pogledajte u delu Politika privatnosti. U pogledu pitanja korišćenje kolačića molimo Vas da pogledate više u delu Politika kolačića.

Izmene Pravila korišćenja

Portal zadržava pravo da izmeni i dopuni Pravila korišćenja u svakom trenutku bez najave. Korišćenjem bilo kog sadržaja na Portalu smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima.