una_UNAKRSNO NOVO-6504127e44aea.webp

Četvrtkom u 20 časova u BiH

UNAKRSNO

Emisija predstavlja svojevrsnu javnu raspravu nekoliko adekvatnih sagovornika na određenu temu. Gledaoci mogu očekivati argumentovane stavove, ali i burne rasprave tokom sagledavanja aktuelnih pojava ili događaja sa više strana, a sve sa ciljem da se pokaže i lice i naličje svake medalje kako bi na kraju sami doneli svoj zaključak o najispravnijem rešenju. 

60 min

  • Podeli:

Epizode: