18.12.2023.

Zašto je dobro raditi stvari u kontinuitetu 21 dan?

Kolika magija po naše živote može da proistekne iz zahvalnosti? Zašto nekada po automatizmu izdvojimo loše segmente svakodnevnice ne mareći za one dobre stvari pa makar one bile i u većini?

Kako da znamo da smo na dobrom putu kod osvešćivanja svih tih malih stvari na kojima svako od nas treba da bude zahvalan? Kakve primere ona može da izdvoji iz prakse, ali i ličnog iskustva rekla nam je u emisiji "Popodne" trener ličnog razvoja Milica Stevanović, u okviru kampanje UNA televizije "21 dan zahvalnosti." 

Naše lice:

20 min

  • Podeli: